Giới thiệu

Xây dựng bản đồ số quản lý thông tin CSDL dự án GCF về kết quả thực hiện các hợp phần bao gồm thông tin về Nhà an toàn, Trồng rừng ngập mặn, Tập huấn quản lý rủi ro thiên tai và rủi ro biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng các tỉnh ven biển Việt Nam.

Hợp phần 1 - Nhà an toàn

Bổ sung các tính năng thiết kế chống chịu bão lũ cho 4.000 căn nhà mới tại nơi an toàn, đem lại lợi ích cho 20.000 người nghèo và chịu rủi ro thiên tai cao tại 100 xã.
Thuộc đối tượng trong quyết định 48 của Chính phủ, được UBND tỉnh phê duyệt.

Hợp phần 2 - Trồng rừng

Phục hồi, tái sinh 4.000 héc ta rừng ngập mặn làm vùng đệm chống chịu triều cường, sử dụng các cách tiếp cận dựa trên bằng chứng thực tế đã được công nhận.

Hợp phần 3 - Tập huấn CBDRM

Tăng cường tiếp cận với dữ liệu đã được củng cố về tổn thất và thiệt hại và dữ liệu về khí hậu để khu vực nhà nước và khu vực tư nhân sử dụng.

Cơ sở dữ liệu hiện trạng hệ thống đê biển, xâm nhập mặn và xói lở bờ biển của 28 tỉnh ven biển

Hệ thống đê biển

CSDL về đê biển và các công trình liên quan đến phạm vi đê biển

Xem thêm

Xói lở bờ biển

Hiện trạng xói lở bờ biển trên các tuyến đê tại các đơn vị của Tổng cục PCTT

Xem thêm

Xâm nhập mặn

Biến động của xâm nhập mặn trong thời gian 10 trở lại đây tại các tỉnh ven biển

Xem thêm